top of page

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §/Tietosuoja-asetus 679/2016

Laatimispäivä 4.6.2020

 

1.1. Rekisterinpitäjä

TaruTours (Taru Travel Services Oy 2834822-8/Taru Travel Products Oy y-tunnus 2949168-3), Sumukuja 1 C 47, 00990 Helsinki

 

1.2. Rekisteriasioista vastaava

TaruTours (Trau Travel Services Oy/Taru Travel Products Oy)

Rekisteriasioista vastaava

Taru Lundström

 

1.3. Rekisterin nimi

TaruTours asiakasrekisteri

 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

TaruTours:n verkkosivun käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- osoite

- puhelin

- sähköposti.

 

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi TaruTours:n verkkosivun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse aktiivisesti ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

TaruTours:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterin tietoja säilytetään enintään 20 vuotta viimeisestä muutoksesta.

 

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

1.10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Suosittelemme käyttämään tietopyyntöön www.tietosuoja.fi:stä löytyvää lomakepohjaa. Tiedot toimitetaan asiakkaalle 30 päivän sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

TaruTours

Taru Travel Services Oy

Taru Travel Products Oy

bottom of page